Home
A pile of Stones @theglassfactory

Tillfällig Gäst


21/4-22/5

BarroLevéns konst har en andlig dimension som är stadigt förankrad i hantverket. Det är som att deras verk säger: Ecce terra, se jorden. Mysteriet står att finna i det synliga. Våra liv på den här jorden är inte mer än ett ögonblick i en kosmisk skapan- deprocess av svindlande tidsrymder. Människan är en tillfällig gäst i en värld som föregått oss och lever vidare efter oss.

I sina installationer leker duon ofta med åskådarens perception och ställer den mänskliga kroppens skala mot rymdens ofattbara mått. Det oändligt stora åter- speglas i det mindre och greppbara. Många av BarroLevéns verk är på ett märkligt sätt yta och djup samtidigt.I deras senaste verk är sorgen också närvarande, en silvrig svärta som erinrar om vår jords skönhet och skörhet. Vi ställs inför sorgens dunkel men påminns samtidigt om att mörkret är en av livets grundförutsättningar – fröets nödvändiga hemvist.


-Erika Dahlén

 Nybrogatan 34, Stockholm